O Drohiczynie...

Trochę historii...

Niewielkie miasto w powiecie siemiatyckim, w południowej części województwa podlaskiego, historyczna stolica Podlasia, miejsce niezwykłe i pełne uroku.

Pierwsza wzmianka o Drohiczynie w źródłach pisanych, pochodzi z pierwszej połowy XII wieku, jednak osada istniała już w wiekach średnich. Gród należał początkowo do Mazowsza, następnie Księstwa halicko-wołyńskiego, Litwy i Korony Polskiej.

Złotymi zgłoskami w historii Drohiczyna zapisał się rok 1253, kiedy to książę halicki Daniel Romanowicz koronował się tutaj na jedynego w historii, króla Rusi. Tym samym mały i nieznany wcześniej Drohiczyn, po Gnieźnie a przed Krakowem i Warszawą, stał się jednym z czterech miast koronacyjnych w Polsce.

Do rangi miasta na prawie magdeburskim, podniósł Drohiczyn, w 1498 r., książę Aleksander Jagiellończyk. Aktem wydanym w Toruniu w 1520 roku, Zygmunt Stary powołał do życia województwo podlaskie, chociaż jego początki sięgają roku 1513. Drohiczyn zostaje stolicą nowo utworzonego województwa i jest nią aż do roku 1795.

Podczas „potopu szwedzkiego” Drohiczyn doznał wielu zniszczeń. położone przy Wielkim Trakcie pocztowym Warszawa – Wilno, który w XVII i XVII w., łączył stolicę Korony Królestwa Polskiego ze stolicą Wielkiego Księstwa Litewskiego, zyskało tym dodatkowy rozwój. Od XVII wieku miasto staje się uznanym ośrodkiem szkolnictwa, dzięki powstałemu Kolegium Jezuickiemu, a następnie Kolegium Pijarskiemu. Dewastacji miasta dopełniła II wojna światowa, głównie z powodu istniejącej tu w latach 1939-1942 granicy niemiecko-sowieckiej.

Zabytki architektury i miejsca, które warto zobaczyć...

katedra-drohiczyn

Katedra i zabudowania pojezuickie

Świątynia wznoszona w latach 1669 – 1709, warto zobaczyć: późnogotycki krucyfiks z przełomu XVI i XVII wieku oraz późnorenesansową chrzcielnicę z początku XVII wieku.

Kościół pofranciszkański

Wybudowany w latach ok. 168 – 1715, w stylu barokowym, z funduszy okolicznej szlachty podlaskiej.

Kościół Zakonu Benedyktynek

Późnobarokowa budowla, którą zdobi piękna fasada z dwoma ustawionymi pod kątem skrzydłami bocznymi.

Cerkiew p. w. św. Mikołaja Cudotwórcy

Wzniesiona w 1792 roku w stylu klasycznym.

Muzeum Diecezjalne im. Jana Pawła II

Wśród zbiorów między innymi naczynia i szaty liturgiczne, zabytkowe rzeźby i obrazy a także oryginalne dokumenty królewskie.

Park historyczno-kulturowy z muzeum regionalnym

Zbiory archeologiczne i etnograficzne, wystawy malarskie i fotograficzne.

Nadbużańskie Centrum Turystyki Kajakowej

Prawdziwa gratka dla miłośników kajakarstwa, jedyne tego typu muzeum w Polsce.

facebook.com/NCTKDrohiczyn

„Zagubek” Nadbużański Ośrodek Promocji Produktu Lokalnego

Pokój zagadek, stała wystawa etnografii, wystawy czasowe, sklepik z lokalnymi produktami.
.
facebook.com/zagubek

Wystawa zabytkowych motocykli

Najstarsze eksponaty pochodzą z początku XX Wieku.
.
www.motocykle-drohiczyn.pl

Kopiec Pamięci Podlasia

Usypany w X rocznicę wizyty Jana Pawła II w Drohiczynie, w miejscu papieskiej celebry.

Góra Zamkowa

Punkt widokowy na niezwykle malowniczą dolinę rzeki Bug.

Puszczyk Drohiczyn

Ośrodek Edukacji Ekologicznej „PUSZCZYK”

Nowoczesna multimedialna i interaktywna ekspozycja na temat flory i fauny terenów nadbużańskich i okolic Drohiczyna.

www.facebook.com/puszczykdrohiczyn

Ciekawostki związane z Drohiczynem...

Drohiczyn znany jest z literatury polskiej. Pisali o nim Henryk Sienkiewicz, Józef Ignacy Kraszewski, Stefan Żeromski i Barbara Wachowicz.

Miasteczko i nadbużańskie plenery pojawiły się również w znanych filmach i serialach telewizyjnych. Kręcono tutaj ujęcia „Nad Niemnem”, “Sanatorium pod klepsydrą” oraz „Pierścionek z orłem w koronie”. Andrzej Wajda utrwalił plenery drohiczyńskie w „Kronika wypadków miłosnych” oraz „Pannach z Wilka”, natomiast pofranciszkańskie zabudowania klasztorne wystąpiły w filmie Jerzego Łukaszewicza „Faustyna”. Wykorzystano także ujęcia rozlewisk Bugu, wnętrz kościołów i tutejszych uliczek.

W ostatnim czasie Drohiczyn i jego mieszkańcy wystąpili także w serialu telewizyjnym „Ojciec Mateusz”.